Steeds meer vraag naar opvang huisdieren

vrouw met hond

De behoefte aan opvang van huisdieren van kwetsbare mensen wordt steeds groter. Dat blijkt uit de groeiende vraag die Stichting Blijf van mijn Dier krijgt van verschillende hulpverleners. Dit jaar (2020) zijn er ruim twee keer zoveel hulpvragen binnengekomen als in heel 2019.

Daklozen die naar een opvanghuis kunnen, doen dat vaak niet omdat ze dan hun enige en beste maatje in de steek moeten laten. Ook mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek die de kans krijgen om een paar maanden in een kliniek te werken aan hun problemen, slaan die hulp vaak af vanwege gebrek aan opvang voor hun huisdier.

Stichting Blijf van mijn Dier vangt al jaren huisdieren op voor honderden slachtoffers van huiselijk geweld, omdat ze anders de vlucht naar een blijf-van-mijn-lijfhuis met gemiddeld een jaar uitstellen. De stichting zorgt ervoor dat het huisdier veilig wordt ondergebracht in een liefdevol gastgezin. De periode van opvang varieert van één tot twaalf maanden.

De stichting ziet op dit moment niet alleen een groeiende behoefte aan opvang van huisdieren bij slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook bij andere kwetsbare groepen zoals daklozen en mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Daarom is de vraag naar opvang van huisdieren groter dan ooit, maar zonder gastgezinnen en financiële steun kan Stichting Blijf van mijn Dier haar werk niet doen. Aanmelden als gastgezin kan via www.blijfvanmijndier.nl. Het gaat met name om tijdelijke opvang van honden, katten en knaagdieren. De stichting zoekt momenteel uitsluitend gastgezinnen die geen eigen dieren hebben en/of ervaring hebben met grote honden als Rottweilers, Staffords en Herders.