‘Dierenwelzijn blinde vlek bij maatschappelijk verantwoord ondernemen’

Proefschrift

Bedrijven zouden zich verantwoordelijker moeten gedragen tegenover dieren. Dat stelt ethicus Monique Janssens in haar proefschrift dat zij op 8 oktober 2020 zal verdedigen aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Waaruit bestaat de ethische verantwoordelijkheid van bedrijven voor dieren? Hoe gaan bedrijven om met die verantwoordelijkheid? Janssens toont aan dat dierenwelzijn een blinde vlek is van de bedrijfspraktijk én van de bedrijfsethiek. En dat terwijl bedrijven wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de levens en het welzijn van de dieren waar ze impact op hebben. Bedrijven die zich bezighouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maken zich wel druk om mens en milieu, maar veel minder om wat zij dieren aandoen.
Janssens: “De maatschappelijke kijk op dieren is sterk aan verandering onderhevig. Denk maar aan de discussies over de nertsenhouderij en de veehouderij. Mijn onderzoek brengt aan het licht dat het bedrijfsleven als het om dierenwelzijn gaat de boot mist. Er zijn mondjesmaat wat ontwikkelingen, maar het bedrijfsleven ligt ver achter op actuele inzichten uit de dierethiek.” Het gaat Janssens niet alleen om bedrijven die zelf dieren houden of bijvoorbeeld vlees verkopen, al hebben die industrieën wel de meeste impact op dierenwelzijn. Janssens: “Elk bedrijf heeft invloed op dieren. Denk maar aan de inhuur van een cateraar voor de bedrijfsrestaurants, het bedrijfsuitje naar de dierentuin of de impact van de scheepvaart op zeezoogdieren. Als je in je bedrijfscode zet dat dierenwelzijn voor jouw bedrijf belangrijk is, ga je ook anders naar kijken naar wie je inhuurt en wat je inkoopt.”

Handvatten
Het proefschrift van Janssens beschrijft hoe sterk de betrokkenheid van bedrijven bij dieren verschilt per bedrijf en hoe je op hun websites kunt meten hoeveel betrokkenheid ze laten zien. Ook geeft de onderzoeker handvatten voor het stimuleren van een ethische houding ten opzichte van dieren. Janssens hoopt dat haar proefschrift juist nu, rond Werelddierendag op 4 oktober 2020, bedrijven inspireert om zich meer in te zetten voor dieren.