Boswachter Arjan Postma in zee met Aeres Barneveld

ondertekening ambassadeur

Nederlands bekendste boswachter Arjan Postma gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Aeres Barneveld, de ‘groene’ onderwijsinstelling in Barneveld. Postma wordt ambassadeur van het op termijn te ontwikkelen dierenontdekpark en zal geregeld te zien zijn op de school.

Sinds september organiseert Aeres Barneveld educatieve publieksactiviteiten over het houden van dieren op de campus. Groepen bezoekers kunnen bij de school terecht voor bijvoorbeeld een rondleiding of workshop. Doel is om jong en oud op een leerrijke manier te laten kennismaken met de wereld van gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren. Sinds het verkrijgen van de dierentuinvergunning in 2017 spant Aeres Barneveld zich meer en meer in om publieke activiteiten op de campus te ontwikkelen.

Voorlopig zijn de activiteiten nog gericht op groepen basisschoolkinderen en organisaties uit de sector dier. In de toekomst verwacht Aeres Barneveld een breder publiek te verwelkomen om voor te kunnen lichten over de relatie tussen mens en dier.

Aeres Barneveld ambieert uitbreiding en doorontwikkeling van de campus naar een dieren-ontdekpark, onder de naam Van Dieren Ontdekpark, waarbij publiekseducatie centraal staat. Nederlands bekendste boswachter, Arjan Postma, gaat als ambassadeur een samenwerking aan met Van Dieren Ontdekpark. Postma werkt onder andere mee aan educatieve activiteiten over wilde dieren voor kinderen zoals een boswachterskwis of een podcast en verzorgt gastlessen en colleges over natuur en dier.

Aeres is een groene kennisinstelling in Nederland en biedt onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening op alle niveaus: van vmbo, mbo en hbo tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken.
Aeres Barneveld is een grote onderwijsinstelling in dierverzorging met ruim 2.000 dieren op het terrein en diverse praktijkfaciliteiten.