Actie tegen proeven met dieren

ProefdierenUtrecht

Stichting Proefdiervrij is de nationale campagne ‘We zijn verder dan je denkt’ gestart, om meer bewustzijn rondom proefdiervrij onderzoek te creëren. Volgens Stichting Proefdiervrij is op dieren testen namelijk onnodig.

In Nederland wordt er jaarlijks op ruim 450.000 proefdieren getest. Denk hierbij aan muizen, ratten en apen, maar ook aan honden, katten, paarden, cavia’s, konijnen, hamsters, reptielen, schapen en koeien. Helaas is het zo dat de meerderheid (bijna 88 procent) van de dierproeven die jaarlijks gedaan worden in Nederland, een dodelijke afloop hebben. Daarnaast worden er in Nederland jaarlijks ruim 400.000 ongebruikte proefdieren gedood. Dit overschot aan proefdieren wordt ook wel fokoverschot genoemd. Een fokoverschot ontstaat doordat er meer dieren gefokt worden dan dat er gekocht worden door de onderzoekers. Dit kan gebeuren doordat er meer dieren in een nestje zitten dan nodig, of omdat onderzoekers alleen op mannelijke proefdieren willen testen en er ook vrouwelijke dieren in een nestje worden geboren.

Tot op heden is het testen op proefdieren nog steeds nodig. Gelukkig zijn er vele ontwikkelingen gaande op wetenschappelijk gebied waardoor het testen op proefdieren in de toekomst overbodig zal zijn.